Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van De Wakkere Muis, als eigenaar van uitgeverij De Wakkere Muis. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Wakkere Muis. Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan en het doen van bepaalde aanvragen door onze bezoekers. De inhoud van deze website is door De Wakkere Muis met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Wakkere Muis aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke onjuistheden van het getoonde of beschrevene, met uitzondering van het gestelde in het website onderdeel Privacy Beleid.
Deze website wordt regelmatig bijgewerkt zonder voorafgaande berichtgeving aan de gebruikers.